Kolejny wykład Profesora Andrzeja Bogusławskiego

w serii Studia z filozofii języka

zostanie wygłoszony 20 lutego 2016 r. (sobota) w godz. 10-13

ul. Dobra 55, s. 2012

-------------------------------------------

Profesor Magdalena Danielewiczowa odwołuje swój dyżur w dniu 26 I 2016

-------------------------------------------

Profesor Janusz Bień odwołuje swój dyżur w dniu 21 XII 2015.

-------------------------------------------

 

Wykład prof. Andrzeja Bogusławskiego

w serii Studia z filozofii języka

zostanie wygłoszony 16 stycznia 2016 r. (sobota) w godz. 10-13

ul. Dobra 55, s. 2012

 

Kontynuacja rozważań na temat 7 tezy Wittgensteina w Traktacie ("O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć") i zagadnień teorii języka z nią się wiążących.

 

-------------------------------------------

Wykład prof. Adama Przepiórkowskiego (IPI PAN)

 

26 XI 2015, godz. 16:45, sala nr 2.012

 

TYTUŁ: Korpus wynikań i taksonomia kroków wynikań

AUTORZY: Adam Przepiórkowski, Jakub Kozakoszczak, Jan Winkowski, Daniel Ziembicki, Tadeusz Teleżyński

AFILIACJA: Instytut Podstaw Informatyki PAN i Uniwersytet Warszawski

STRESZCZENIE:

Korpusy RTE (Recognizing Textual Entailment) służą do ewaluacji systemów komputerowych rozpoznających wynikanie tekstowe. Wynikanie tekstowe definiowane jest bardzo luźno: jako relacja między dwoma tekstami – takimi, że typowy użytkownik języka przeczytawszy pierwszy z nich uznałby, że drugi z niego wynika. Korpus RTE składa się więc z par <T, H> (tekst i hipoteza), ocenionych przez użytkowników języka jako wynikające lub niewynikające i odpowiednio oznaczonych.

Korpusy takie powstały dla kilku języków, ale ograniczają się do stwierdzenia wynikania, ew. sprzeczności, lub braku relacji między tekstem i hipotezą. Niniejszy referat przedstawia projekt, który istotnie rozszerza ten paradygmat poprzez:

• odtworzenie atomowych kroków rozumowania niezbędnych do stwierdzenia wynikania hipotezy z tekstu,
• opracowanie formalizacji takich kroków jako reguł przekształcania tekstu,
• stworzenie taksonomii typów takich atomowych kroków rozumowania.

Przykładem bardzo prostej reguły będzie: „zastąp termin jego hiperonimem". Reguła ta pozwoli na przykład wywnioskować hipotezę „Widzę jakieś zwierzę" z tekstu „Widzę jakiegoś psa". Inna reguła będzie dotyczyć faktywności i pozwoli wywnioskować „PiS wygrał wybory" z tekstu "Zapomniałem, że PiS wygrał wybory". Reguły takie są poklasyfikowane między innymi w zależności od tego, jak zachowują się w kontekstach negatywnych. Na przykład negacja nie wpływa na regułę dotyczącą faktywności (z „Nie zapomniałem, że PiS wygrał wybory" nadal wynika, że „PiS wygrał wybory"), natomiast w pewnym sensie odwraca regułę dotyczącą hiperonimii (z tekstu „Nie widzę żadnego psa" nie wynika ani „Widzę jakieś zwierze", ani „Nie widzę żadnego zwierzęcia", natomiast zachodzi wynikanie odwrotne z zanegowaną konkluzją: z tekstu „Nie widzę żadnego zwierzęcia" wynika „Nie widzę żadnego psa"). Reguły mogą być twarde lub miękkie (do tych ostatnich zaliczymy implikatury konwersacyjne), mogą odnosić się do innych fragmentów tekstu (na przykład w wypadku koreferencji), do kontekstu, w którym dany tekst powstał itd.

W ramach referatu pokazane zostaną przykłady par <T, H> rozbitych na atomowe kroki rozumowania i przykłady reguł formalizujących te kroki. Zaproponowana zostanie także wstępna taksonomia takich reguł, ze szczególnym uwzględnieniem reguł formalizujących wiedzę lingwistyczną: leksykalną, morfosyntaktyczną, składniową, semantyczną i pragmatyczną.

 

-------------------------------------------

 

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza do udziału w pierwszej konferencji z cyklu

TRANSGRESJA – INTERDYSCYPLINARNOŚĆ – DYSKURS. PARADYGMATY WSPÓŁCZESNEJ NEOFILOLOGII,

która odbędzie się w dniach 13-14 lutego 2016 w Warszawie.

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Maria Dakowska - Instytut Anglistyki UW (Dziekan Neofilologii UW) prof. dr hab. Robert Małecki - Instytut Germanistyki UW
prof. dr hab. Zofia Marzec - Instytut Studiów Iberystycznych i Iberoameryka
ńskich UW prof. dr hab. Izabella Zatorska - Instytut Romanistyki UW

Temat konferencji:

Zapraszamy Państwa do namysłu nad ścieżkami, którymi podąża współczesna neofilologia, począwszy od zagadnień językoznawczych, poprzez dydaktykę języków obcych, a kończąc na literaturoznawstwie. Zachęcamy do poruszania tematów zarówno tradycyjnych, jak i nowych, wieloaspektowych obszarów tematycznych, które poszerzają horyzonty polskiej nauki.

Kręgi tematyczne, wokół których chcemy prowadzić nasze rozmowy i dyskusje są następujące:

- Między literaturą i filozofią
- Dydaktyka - Glottodydaktyka - Nauczanie
- Bariery - Stereotypy - Wykluczenia
- Multiparadygmatyczno
ść
- Komunikacja
- Indywidualizm - Konformizm - Kontestacja - Dyskurs - Analogia - Konfrontacja
- Wojna - Pokój - Rewolucja 

 

-------------------------------------------

Profesor Janusz Bień odwołuje swój dyżur w dniu 16 X 2015.

-------------------------------------------

 

Wykład prof. Andrzeja Bogusławskiego

w serii Studia z filozofii języka

zostanie wygłoszony 10 października 2015 r. (sobota) w godz. 10-13

ul. Dobra 55, s. 2012

 

Uzupełnienia do prezentowanych wcześniej części opracowania "Wie. Powiedział".

W szczególności uwagi do sprawy relacji miedzy 'mówieniem' a '"substancją / mediami" tekstu.

 

Kontynuacja rozważań na temat 7. tezy Wittgensteina w "Traktacie"

("O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć").

 

O niemożliwości wyczerpującego katalogu typów wypowiedzi/wypowiedzeń.

 

-------------------------------------------

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniach w ramach Festiwalu Nauki

prowadzonych przez pracowników Katedry.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 

Witamy na stronie KLF UW!