Informujemy, że w zakładce DYŻURY

znajdują się informacje o konsultacjach pracowników KLF

w czasie sesji poprawkowej semestru letniego 2013/2014.

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Katedra Lingwistyki Formalnej zaprasza na zajęcia w ramach Festiiwalu Nauki 2014.

Więcej informacji znajduje się w zakładce FESTIWAL NAUKI

-----------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do zapoznania się prezentacjami i handoutami towarzyszącymi referatom

wygłoszonym na współorganizowanej przez KLF UW i IFP UKSW 

konferencji Prozodia w semantyce – semantyka w prozodii,

która odbyła się w dniach 29-30 maja 2014 r. w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Prezentacje i handouty są zamieszczone w programie konferencji pod tytułami referatów.

Witamy na stronie KLF UW!