Zapraszamy do zapoznania się z programem współorganizowanej przez KLF UW i IFP UKSW konferencji

Prozodia w semantyce – semantyka w prozodii,

która odbędzie się w dniach 29-30 maja 2014 r. w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

————————————————————————————————————————————————————
 
Kolejny wykład prof. Andrzeja Bogusławskiego 
 
w serii Studia z filozofii języka 
 
zostanie wygłoszony 17 maja 2014 r. (sobota) w godz. 10-12.30,
 
ul. Dobra 55, s. 2.012. 
 
————————————————————————————————————————————————————
 

Serdecznie zapraszamy do udziału we współorganizowanej przez KLF UW i IFP UKSW konferencji

Prozodia w semantyce – semantyka w prozodii,

która odbędzie się w dniach 29-30 maja 2014 r. w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce KONFERENCJA.

Witamy na stronie KLF UW!