Zapraszamy do zapoznania się z terminami konsultacji pracowników i doktorantów katedry w sesji zimowej 2014/2015. Informacje znajdują się w dziale TERMINY KONSULTACJI.

---------------------------------------------------------------------

Kolejny wykład prof. Andrzeja Bogusławskiego

w serii Studia z filozofii języka

zostanie wygłoszony 24 stycznia 2015 r. (sobota) w godz. 10-13

Dalszy ciąg argumentacji na rzecz pierwotności funktora 'wie, że'.

Kontynuacja rozważań dot. argumentu z implikacji ścisłej: 'a nie wie, że p' => 'ktoś wie, że p' oraz dot. własności wyrażenia 'wie, że' ujawnianych w toku tej i innych obserwacji.

Krytyczne omówienie ujęć dot. tych problemów w dziele Rafała Palczewskiego "Wiedza w kontekstach. W obronie kontekstualizmu epistemicznego. Tt. I, II". Toruń 2014; z przypomnieniem pewnych tez z książki Tadeusza Ciecierskiego "Nastawienia sądzeniowe", Warszawa 2013.

Witamy na stronie KLF UW!