dr Celina Heliasz-Nowosielska

Ukończyła studia na Wydziale Polonistyki. Tam też w 2012 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych i wydała zredagowaną na podstawie pracy doktorskiej książkę pt. Przysłówkowe wykładniki ograniczania dostępu do wiedzy o działaniach.

Jest autorką kilkunastu artykułów naukowych z zakresu językoznawstwa.

Współpracowała w ramach różnych projektów naukowo-badawczych z Instytutem Podstaw Informatyki PAN oraz Instytutem Polonistyki Stosowanej UW, a także z komercyjnymi dostawcami narzędzi informatycznych wykorzystujących dane lingwistyczne.

Prowadziła kursy gramatyki opisowej języka polskiego dla studentów Polonistyki UW. Uczyła także języka polskiego jako obcego w jednej z warszawskich prywatnych szkół językowych i w trakcie praktyk zawodowych na Uniwersytecie w Manchesterze. Aktualnie prowadzi na UW warsztaty i konwersatoria ogólnouniwersyteckie na temat technik komunikacji interpersonalnej.

W Katedrze Lingwistyki Formalnej pracuje od 2012 roku. Zajmuje się badaniami nad pragmatyką zdarzeń mownych i ich opisem w terminach języka naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk suprasegmentalnych.