DYŻURY

W SESJI POPRAWKOWEJ ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

KIEROWNIK

prof. dr hab. Magdalena Danielewiczowa

5 IX, godz. 13:30-14:30, p. 2.048 

PRACOWNICY

prof. dr hab. Andrzej Bogusławski

Konsultacje po indywidualnym uzgodnieniu.

prof. dr hab. Janusz S. Bień

Konsultacje po indywidualnym uzgodnieniu.

prof. dr hab. Jadwiga Wajszczuk

Konsultacje po indywidualnym uzgodnieniu.

dr Celina Heliasz-Nowosielska

Konsultacje po indywidualnym uzgodnieniu.

dr Alicja Wójcicka

poniedziałki, godz. 16:00-17:00, p. 2.046.

dr Jan Wiślicki

piątki, godz. 11:00-12:00, p. 2.049

 

DOKTORANCI

mgr Jakub Kozakoszczak

Konsultacje po indywidualnym uzgodnieniu.

 

mgr Daniel Ziembicki

Konsultacje po indywidualnym uzgodnieniu.