KIEROWNIK

prof. dr hab. Magdalena Danielewiczowa

(profesor nadzwyczajny)

m.m.danielewicz[AT]uw.edu.pl

pokój 2.048

telefon: 22 55 20 918

faks: 22 55 26 030

PRACOWNICY

prof. dr hab.  Andrzej Bogusławski

(profesor zwyczajny)

a.s.boguslawski[AT]uw.edu.pl

pokój 2.049

telefon: 22 55 21 318

prof. dr hab. Janusz S. Bień

(profesor zwyczajny)

jsbien[AT]uw.edu.pl

pokój 2.050

telefon: 22 55 26 048

strona www: http://fleksem.klf.uw.edu.pl/~jsbien/

prof. dr hab. Maria Semeniuk-Polkowska

(profesor nadzwyczajny)

m.polkowska[AT]uw.edu.pl

pokój 2.050

telefon: 22 55 26 048

dr hab. prof. UW Jadwiga Wajszczuk

(profesor nadzwyczajny UW)

j.z.wajszczuk[AT]uw.edu.pl

pokój 2.046

telefon: 22 55 26 067

dr Celina Heliasz-Nowosielska

(adiunkt)

celina.heliasz[AT]uw.edu.pl

pokój 2.046

telefon: 22 55 26 067

dr Alicja Wójcicka

 

(adiunkt)

alicja.wojcicka[AT]uw.edu.pl

pokój 2.046

telefon: 22 55 26 067

dr Jan Wiślicki

 

(adiunkt)

jan.wislicki[AT]gmail.com

pokój 2.049

telefon: 22 55 21 318

 

DOKTORANCI

 

mgr Joanna Filipczak

j.filipczak[AT]uw.edu.pl

pokój 2.046

telefon: 22 55 26 067

mgr Jakub Kozakoszczak

jkozakoszczak[AT]gmail.com

pokój 2.050

telefon: 22 55 26 048

mgr Daniel Ziembicki

seattlegrunge[AT]wp.pl

pokój 2.046

telefon: 22 55 26 067