prof. dr hab. Janusz S. Bień

Wykształcenie, stopnie i tytuły
 • Szkoła średnia: Drugie Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, rok ukończenia 1964.
 • Studia: Uniwersytet Warszawski, rok ukończenia 1969, temat pracy magisterskiej Algorytm fleksji polskiej — programy na maszynę GIER, promotor Stanisław Waligórski (http://bc.klf.uw.edu.pl/92/).
 • Doktorat: rok otrzymania 1978, Uniwersytet Warszawski, promotor Stanisław Waligórski, tytuł rozprawy Wielośrodowiskowy model języka naturalnego (http://bc.klf.uw.edu.pl/14/).
 • Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa — zastosowanie informatyki do badań nad morfologią języka polskiego — nadany uchwałą Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 stycznia 1993 r., zatwierdzony 25 października 1993 r. Por. http://bc.klf.uw.edu.pl/12/
 • Tytuł profesora nauk humanistycznych nadany postanowieniem Prezydenta RP z 28 lutego 2011 r. Por. http://bc.klf.uw.edu.pl/2/
Zatrudnienie
 • Podstawowe miejsce pracy: Uniwersytet Warszawski
  • Instytut Informatyki: od 1.10.1969 do 30.06.1998
  • Instytut Orientalistyczny: od 1.07.1998 do 30.09.2003 (od 1.10.1998 do 28.02.2003 kierownik Zakładu Zastosowań Informatycznych).
  • Katedra Lingwistyki Formalnej: od 1.10.2003
 • Dodatkowe miejsce pracy (1993-1997): Wydawnictwo Naukowe PWN, Redakcja Słowników Języka Polskiego; specjalista ds. informatyzacji, pół etatu od 1.12.1993 do 31.12.1997.